2021 Vergi Muafiyetleri

27 Eylül 2021

Vergi en kısa tanımıyla, ”devlete bireysel gelir ve/veya servetlerinin bir kısmını aktarma” anlamına geliyor. Biz bu yazımızda sizlere ihracat yapmanız için size motivasyon verecek bazı vergi indirimlerinden bahsedeceğiz.

E-İhracatta Vergi Muafiyetleri

Covid 19’un yarattığı ekonomik etkilerin azaltılması ve istihdam yaratılarak ticari faaliyet gösterecek vatandaşımızın yeni pazarlara girişinin teşvik edilmesi amacıyla meclise sunulan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ihracat yapmak isteyenleri sevindirecek nitelikler taşıyor.

Bu kanuna göre ihracatçılar, yani vergi mükellefi olan gerçek kişiler, ihracattan elde ettikleri gelir vergisinin %50’sinden muaf olacaklar. Bu vergi muafiyetinden fayda sağlamak isteyenlerin Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi ile ihracat yapması gerektiğini de belirtelim.

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi’nden bahsettiğimiz bu yazıya göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Not: Yukarıda bahsi geçen gerçek kişi tabiri ‘’kurumsallaşmamış olan birey’’ anlamında kullanılmıştır. Buradan, mevzu bahis vergi avantajından yarar sağlamak için şirket kurmaya gerek olmadığı anlamını çıkarabiliriz. Daha fazla bilgi için Türk Medeni Kanunu’na bakabilirsiniz.

** Bu yenilik Amazon ve Etsy gibi platformlardan ihracat yapan kişileri de kapsıyor. Dijital İhracat Yapabileceğiniz İş Modelleri başlıklı yazımız size bu platformlarla ilgili fikir verecektir.

sellberry.com

1 Ocak 2021’de yürürlüğe giren bu kanuna göre vergi muafiyetinden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan;

1.       Yıllık 400.000 Türk Lirasına kadar kazancı olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,

2.       Yıllık 800.000 Türk Lirasına kadar kazancı olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eşdeğer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

3.       Yıllık 1.600.000 Türk Lirasına kadar kazancı olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eşdeğer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

4.       Yıllık 2.400.000 Türk Lirasına kadar kazancı olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eşdeğer kısmi zamanlı işçi çalıştırması

maddeleri ihracatçılar için şart olan maddeler.

Ek olarak, Ticaret Bakanlığı’nın ihracata yönelik

 • İhracata hazırlık
 • Pazarlama
 • Markalaşma

olmak üzere üç seviyede verdiği yardımlar için bu linke gitmenizi tavsiye ediyoruz. Aynı şekilde, ürün ve hizmet ihracatında Ticaret Bakanlığı’nın verdiği diğer yardımlara Kolay Destek üzerinden ulaşabilirsiniz.

İnternetten Satış Yapanlara Vergi Muafiyeti

refikaninmutfagi.com

Amazon ve Etsy’de Satış Yapanlara Vergi Muafiyeti

İhracatta uygulanacak vergiye ek olarak, Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. Maddesi‘nin 6 ve 10. bentlerine göre, şirket kurmadan internet üzerinden satış yapanlara da gelir vergisi muafiyeti getirildi. 1 Ocak 2021’de yürürlüğe giren bu kanuna göre 9/10‘dan yararlanan kişilerin;

 • Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi
 • Sanayi tipi makine kullanılmaması
 • Yalnızca internet üzerinden satış yapma
 • Gerçek usule tabii vergi mükellefi olmama

şartlarını karşılaması gerekmekte.

Bankalar, bu kapsamda açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden:

– Aktarım tarihinden itibaren %4

– Ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması dahilinde ise %2 oranında gelir vergisini otomatik olarak almış olacaklar.

Vergi indiriminin yıllık üst kazanç limitinin 240.000 Türk Lirası olduğunu da ekleyelim. Bu tutarın üzerinde gelir eldesinde ise bir sonraki yıl gerçek usulde vergilendirme olacak.

Öte yandan ilgili kanunda 9/6‘dan yararlanan kişilerin ise ticari banka hesabı açmasına gerek bulunmuyor.

Teknoparklarda Vergi Muafiyetleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi ile Teknopark alanlarında kurulan şirketlerin buradaki faaliyetleri Kurumlar Vergisi’nden ve Gelir Vergisi’nden muaf olacak. Normal şartlarda muafiyet süresi 2023 senesinde dolacaktı fakat bu teklif ile süre 5 yıl daha uzamış oldu.

cozone.co

Kanuna göre diğer yenilikler ise şöyle:

 • Yıllık kazançları 1.000.000 TL’nin üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefi tarafından bu tutarın %2’si pasif olarak geçici bir hesaba aktarılacak. Bu tutar ilgili yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulan fonlara, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu kapsamdaki kuluçka merkezlerindeki girişimcilere sermaye olarak harcanacak. Burada üst limit 20 milyon TL olarak belirlenmiş.
 • Teknopark bölgesinde çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi verilecek beyan ile oluşacak vergiden düşülecek. Toplam çalışan sayısı 15’e kadar olan firmalar için bu oran %20 olarak belirlenmiş. 
 • Doktora mezunu Teknopark üyelerinin AR-GE ve tasarım alanında ders vermesi veya girişimcilere mentorluk yapması durumunda, bu çalışma haftalık 8 saati aşmadığı müddetçe , gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecek.

Kanun kapsamında gerçekleşen diğer yenilikler için Mali Müşavir Evren Özmen’in şu yazısına da göz atabilirsiniz.

Ek olarak Evren Özmen ile;

 • Kolay İhracat websitesinin sunduklarını, 
 • Serbest Bölgelerdeki son gelişmeleri ve tecrübe edilen hususları,
 • Merch by Amazon gibi sitelerin vergisel taraflarını,
 • 29 yaş altına verilen girişimci desteğini ve 
 • Vesting hisse modelini konuştuğumuz  podcast yayınını podcast yayınımızı da dinlemenizi tavsiye ederiz.

Serbest Bölgelerde Vergi Muafiyetleri

Serbest Bölge Kanunu’na göre bu bölgeler ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, ticareti hızlandırmak için kullanılan Türkiye Gümrük Bölgesi’nin parçalarıdır.

ticaret.gov.tr

Bu teşvikler bazı vergi avantajları ile kendini gösteriyor. Aşağıda Serbest Bölgelerdeki vergi avantajlarını sizin için maddeledik:

 • Serbest Bölgeler’de kârınız üzerinden vergi ödemezsiniz. (Satışlarınız en az %85’i yurtdışına ise)
 • Serbest Bölge içindeki ticaret faaliyetleriniz esnasındaki kur farklılıklarından doğan kurumlar vergisinden etkilenmezsiniz
 • Personel çalıştırdığınız için ortaya çıkan gelir vergisinden muaf olursunuz. (Satışlarınız en az %85’i yurtdışına ise)
 • Serbest Bölge’de yalnızca satış yaparsanız 15 yıl, hem imalat hem satış yaparsanız 20 yıl ruhsat alırsınız.
 • Burada hizmet veriyorsanız ya da bu bölgelerden ihraç amaçlı yük taşıma işleriniz varsa KDV’den muaf olursunuz.

İSBİ Genel Müdürü Ergenekon Küçük ile Serbest Bölgeler’de ihracat avantajlarını konuştuğumuz podcast yayınını aşağıdan dinleyebilirsiniz:

Hizmet İhracatında Vergi Muafiyetleri Var Mı?

Myriam Jessier on Unsplash

KDV Genel Tebliği’nin Hizmet İhracatı başlıklı bölümüne göre yurtdışındaki müşterilere verdiğiniz hizmetler vergiden muaf oldu. Buna göre:

 • Hizmet yurt dışındaki bir müşteri için gerçekleştiyse ya da 
 • Hizmetten yurt dışında faydalanıldıysa 

bu vergi avantajından yararlanacak. 

Ayrıca, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen fatura vb. belge ile gösterilmesi gerekiyor. Burada hizmetten yurt dışında faydalanılması, Türkiye’de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurt dışındaki faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasını ifade ediyor.

Tebliğe göre, yurt dışındaki firmaların, Türkiye’ye gönderecekleri mal ve hizmetler Türkiye’de tüketildiğinden, bu firmalara söz konusu mal ve hizmetler için Türkiye’de verilen danışmanlık, aracılık, gözetim, müşteri bulma, piyasa araştırması gibi hizmetler, hizmet ihracı istisnası kapsamında değerlendirilmiyor ve KDV’ye tabi oluyor. Çünkü, faydalanma kriterinin tespitinde, yapılan hizmetin ithal edilen mal ile doğrudan ilişkili olması gerektiği düşünülmüş.

Hangi hizmetler hizmet ihracatı kapsamındaki vergi muafiyetine dahil?

Mali Müşavir Evren Özmen’in şu yazısına göre: 

 • Mühendislik
 • Tasarım 
 • Yazılım
 • Muhasebe
 • Tıbbi raporlama
 • Çağrı merkezi
 • Ürün testi
 • Sertifikasyon
 • Veri saklama,veri işleme ve veri analizi

alanları gelir/kurumlar vergisi avantajlarından faydalanabiliyor.

E-ihracatta vergi muafiyetleri var mı?

Evet. ETGB vasıtasıyla ihracat yapan kişiler şirket açmasalar dahi gelir vergisinden %50 muaf olacaklar.

E-ihracatta vergi muafiyetleri hangi pazar yerleri için geçerli?

Amazon, Etsy gibi Pazar yerlerinden ihracat yapan kişiler e-ihracatta vergi avantajından yararlanabilecek.

Evde yaptığım ürünlerin satışında vergi muafiyetleri var mı?

Evde yaptıklarını şirket kurmaksızın internet üzerinden satanlar gelir vergisinden muaf olacaklar.

Evde yaptığım ürünlerin satışından kazandığım gelirin vergisinde bir üst kazanç limiti var mı?

Evet. Bu vergi indiriminde yıllık üst kazanç limiti 220.000 Türk Lirası.

Teknoparklarda vergi muafiyeti var mı?

Evet. Teknopark alanlarında kurulan şirketlerin buradaki faaliyetleri 2028 yılına kadar hem Kurumlar Vergisi’nden hem de Gelir Vergisi’nden muaf olacak.

Serbest Bölgelerde vergi muafiyeti var mı?

Evet. Serbest Bölgelerde kârınız üzerinden vergi ödemezsiniz ve personel çalıştırdığınız için ortaya çıkan gelir vergisinden muaf olursunuz. (Satışlarınızın %85’i yurtdışına ise)


Bizi Patreon’dan destekleyin: https://www.patreon.com/sifirdanglobale

Youtube kanalımıza abone olun: https://bit.ly/2Kp3mhr

*Kapak fotoğrafı: hurriyet.com.tr0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
2 Yorum
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Emre
Emre
5 ay önce

Merhaba, limited şirmetim var sadece internetten ürün satışı yapmıyorum farklı alanlarda da satış yapıyorum. Etsy satışında %4 vergi ödemek için sadece internet üzerinden mi satış yapmam gerek?

Volkan
Volkan
15 gün önce

Merhaba print on demand olarak etsy üzerinden t-shirt satıyorum tasarımlarında Cs6 üzerinden bizat kendim tasarlıyorum esnaf vergi muafiyet belgesi alabilirmiyim.